Postup při prodeji nemovitosti s naší realitní kanceláří

25.01.2022

V dnešní době je spousta lidí, kteří chtějí prodat či koupit nemovitost, co nemají dobrou zkušenost s realitní kanceláří či přímo s makléřem, a proto volí cestu prodeje přes inzertní portály s tím, že si nemovitost prodají či koupí sami. Jasně proč ne, vždyť na tom není nic těžkého. Udělat pár fotek na mobil a dát je na web s pár řádky o nemovitosti či si projít inzerci a jen si vybrat. Jenže spousta lidí také neví, co vše dokončení prodeje obnáší a že když se do toho pustí sami, tak je velmi pravděpodobné, že nedosáhnou výsledku, kterého by mohli nebo se jim prodej a vyřizování zprotiví natolik, že nakonec stejně vyhledají odbornou pomoc. Nakonec je i možné, že na něco zapomenou, udělají chybu nebo něco co se neslučuje se zákonem a pak už ani na pomoc realitního makléře je pozdě.

Proto jsem se rozhodl Vám názorně popsat práci makléře a jednotlivé kroky vedoucí k úspěšnému dokončení prodeje nemovitosti. Více o přínosu realitního makléře se dočtete zde.

Postup spolupráce s naší realitní kanceláří je následující:

Klient se na nás obrátí s prosbou o pomoc s prodejem. Sejdeme se s ním a společně, pečlivě probereme strategii prodeje. Pokud se rozhodne s námi spolupracovat, všechno si vezmeme na starost. Od přípravy nemovitosti, nastavení marketingové strategie, oslovení zájemců, přes prohlídky, až po předání nemovitosti. Důležité je správně odhadnout cenu, při které hraje roli stav, lokalita a podobně.

Podepíšeme exkluzivní smlouvu, protože v naší realitní kanceláři jinak, než exkluzivně nepracujeme. A to hned z několika důvodů. Kdybychom klienta nezastupovali exkluzivně, nic z toho, co bude následovat, bychom pro klienty nemohli dělat. Protože je to velmi časově, finančně ale i psychicky náročné. Navíc nám dneska zákon zakazuje zastupovat klienta bez smlouvy.

Následuje aranžování na focení a video prohlídku. Je potřeba aby byly fotky rozzářené a co nejvíce kupujícího oslovily. Spolupracujeme s produkčním týmem. Umíme připravit přesvědčivé video prohlídky, 3D scany a videa natočená dronem. Taková prezentace je často rozhodující pro váhavé zájemce, a přesvědčí je, že právě vaše nemovitost stojí za podání finanční nabídky a jak se říká "oči nakupují". Fotky necháme upravit a můžeme začít s inzercí.

Zveřejnění na inzertních portálech je ve většině případů zpoplatněno, hlavně ty nejsledovanější jsou samozřejmě nejdražší, ale veškeré tyto náklady jako focení, video, inzerování, právní služby jde už za námi. Jsou to náklady, které následně hradíme z provize, kterou kupující platí a proto je částka, kterou prodávající dostane od těchto nákladů očištěna a nemusí během celého procesu platit vůbec nic.

Tady si spoustu lidí myslí, že provize je nehorázná suma, za kterou si makléř jezdí každý měsíc na drahou dovolenou, ale skutečnost je taková, že náklady a úsilí vynaložené s prodejem jsou veliké a znám spoustu makléřů co si brali provizi takovou, aby náhodou nenaštvali prodávajícího nebo kupujícího, jenže dnes už v realitách nefungují. Jednak nedokázali uživit sebe ale nedokázali ani své podnikání dál posouvat, jelikož provoz a následné náklady spojené s propagací své firmy, vylepšování procesů a kvality stojí opravdu dost peněz ale to jsou peníze za oponou a ty už klient při jednotlivém prodeji vůbec nemá šanci vidět.

Tím, že dáme inzerát na web, rozhodně nekončíme. Místní prostředí je pro nás známé, a proto vám můžeme vyjednat co nejlepší podmínky. A také vše právně ošetříme, tudíž bude vše bezpečné.

Po zveřejnění inzerátu, přijde na řadu telefonování, ozývají se totiž zájemci a je třeba s nimi domluvit prohlídky a nemovitost jim ukázat a zodpovědět veškeré dotazy. Naopak i makléř se vyptá zájemce, dle instrukcích kupujícího, ne každý chce prodat nemovitost za každou cenu hned prvnímu zájemci. Je také důležité zjistit, zda je zájemce bonitní a z čeho bude koupi financovat. Nyní se i často stává, že zájemců je více a jsou ochotni zaplatit za nemovitost více a přeplatit původního zájemce. Díky velké poptávce na trhu s nemovitostmi se dá udělat aukce a nemovitost prodat za nejvyšší cenu.

A když už máme vybraného zájemce, můžeme se pustit do papírování.  


Kontrola podkladů k prodeji nemovitosti.

 Z výpisu z katastru nemovitostí (tzv. list vlastnictví)\ a nabývacího titulu (popř. i ze snímku katastrální mapy) překontrolujeme, zda Vaše nemovitost netrpí žádnou právní vadou, tzn. je bez zástavního práva, nařízené exekuce, věcného břemene apod., a tedy lze ji nabídnout k okamžitému prodeji. V opačném případě jsme připraveni poradit, jakým způsobem postupovat, aby konkrétní omezení vlastnického práva bylo odstraněno.

Smlouva o rezervaci.

Touto smlouvou se obě smluvní strany zavazují k součinnosti při vyřizování veškerých kroků, které vedou k podpisu kupní smlouvy v dohodnutém termínu, a to eventuálně pod sankcí vzájemně dohodnuté finanční pokuty (tzv. smluvní pokuta). Během rezervační lhůty, která bývá standartní 3 měsíce se nachystá a odkontroluje návrh kupní smlouvy a kupující si nachystají finance ke koupi. Někdy je mají nachystané, ale v drtivé většině se dofinancovává hypotékou nebo úvěrem ze stavebního spoření a v tento moment je prostor na to doplnit patřičnému ústavu veškeré podklady k pozdějšímu čerpání do úschovy.

Kupní smlouva.

Po kontrole návrhu kupní smlouvy a jejím odsouhlasením se všichni účastnící potkají u advokáta, kde proběhne její podpis i s ověřením. Vysvětlí se poslední nejasnosti či kroky, které budou následovat a tak se dokončí nejdůležitější krok, ke kterému se směřovalo.

Úschova kupní ceny. 

Úschova finančních prostředků při jakémkoliv realitním obchodu je nejbezpečnější formou úhrady jak pro kupujícího, tak pro prodávajícího. Tímto způsobem se zamezí situacím, kdyby prodávající nemovitost převedl na kupujícího, ale kupující by ji nezaplatil nebo by ji kupující zaplatil předem a prodávající by ji na kupujícího nepřevedl. V okamžiku, kdy je ze strany kupujícího složena celá kupní cena do advokátní úschovy, až v ten moment dává advokát podklady pro zahájení řízení na katastru nemovitostí.

Přepis vlastníka. 

Katastrální úřad provede vklad vlastnického práva k nemovitosti a rozešle oběma smluvním stranám dopisy o provedeném vkladu a novém LV, kde je patrná změna vlastníka. Tento proces trvá z pravidla kolem 25 dní. Na základě tohoto dopisu jsou advokátem uvolněné peníze z úschovy prodávajícímu a můžeme plánovat konečné předání nemovitosti a přepis energií.

Je to náročná a nákladná práce, kterou si rádi vezmeme na starosti a ušetříme Vám peníze, čas a mnohdy i nervy. Tím, že tuto práci děláme už dlouho, máme zkušenosti, kontakty a v neposlední řadě nás to baví.