Zvýšení nájmu: Ano, ale podle daných pravidel.

08.07.2023

Zdražování za poslední dobu můžeme pocítit ve všech oblastech. Vzrostla cena potravin, energií, stavebních materiálů i služeb.

Všeobecné zdražování se samozřejmě dotýká i nákladů na bydlení. Růst cen a inflace jsou hlavním argumentem pronajímatelů pro zvýšení cen za nájem.

Zvýšení nájemného hrozí nájemci zejména pokud je ve smlouvě uvedena inflační doložka. Pronajímatel se tedy opírá o roční míru inflace v Česku, o kterou každoročně zvyšuje nájemné. Inflační doložku pronajímatel může využít, právě pro zvýšení ceny za nájem. Pokud má pronajímatel zakotvenou doložku ve smlouvě, je oprávněn jednou za rok zvýšit nájemné o vyčíslenou inflaci. Nájemné se bude navyšovat automaticky v závislosti na vyhlášené sazbě inflace zveřejněné Českým statistickým úřadem.

U smlouvy, která je uzavřena na dobu určitou, může majitel nemovitosti požadovat uzavření smlouvy nové s vyšším nájemným. V takovém případě není limitován při zvýšení ceny.

Růst cen nájemného souvisí také s rostoucí poptávkou po něm.

O vyšší cenu pronájmu si ale pronajímatel může říct i bez předchozího sjednání podmínek a navrhnout cenu. Je tu ale několik pravidel.

Jestliže se k navýšení nájemného přistoupí dohodou, musí s ním nájemce souhlasit, musí mít písemnou podobu a musí obsahovat výpočet a lze k němu přistoupit jen jednou ročně.

Pronajímatel má také právo navýšit nájemné, pokud v průběhu bydlení, proběhne rekonstrukce nebo stavební úpravy zlepšující kvalitu bydlení. Toto navýšení však nesmí překročit 10% původní ceny nájmu.

Pokud nájemník se zvýšením ceny nebude souhlasit, může se pronajímatel opřít o občanský zákoník, ve kterém je zakotveno, že pronajímatel u uzavřené smlouvy na dobu neurčitou, má právo na zvýšení na cenu, která je obvyklá pro nájemné v dané lokalitě. Je tedy na pronajímateli, aby prokázal, že jeho nemovitost je pronajímána za nižší nájemné, než okolní byty, které jsou srovnatelné kvality, ve stejné lokalitě.

Celkové zvýšení nájmu z důvodu srovnání ceny ve stejné lokalitě nesmí za poslední tři roky překročit zvýšení o dvacet procent z původně sjednaného nájmu. Každé zvýšení pak lze navrhnout jen jednou ročně. Návrh musí mít vždy písemnou podobu.