Revize, kontroly a běžná údržba v nájemním bytě

12.07.2022

Co je nutné v bytě nechat kontrolovat?

U standartního pronájmu bytu, který je nejčastější formou bydlení, je povinné provádět zejména revize elektrických a plynových zařízení. Pokud nájemní smlouva nestanoví jinak, všechny revize a kontroly spadají do kategorie běžné údržby. Za tu je zodpovědný sám nájemce ve vlastní režii a na vlastní náklady. Je tak zodpovědný i za všechny kontroly a revize elektrických a plynových zařízení v nájemním bytě.

Pokud jde o spotřební rozvody plynu a plynové spotřebiče, zde je třeba rozlišovat mezi kontrolou a revizí. Při kontrole se posuzuje, jestli stav zařízení odpovídá požadavkům bezpečnosti práce a technických zařízení a také požadavkům požární ochrany. Při revizi se pak posuzuje zařízení, které se prohlídkou, vyzkoušením, případně i měřením zjišťuje provozní bezpečnost a spolehlivost. Pokud se jedná tedy o kontrolu, ta se provádí oprávněnou osobou jednou za rok. Revize se pak provádí jednou za 3 roky revizním technikem.

Důležité je rovněž nezapomenout na kontrolu a čištění komínů, to je nutné provést jednou za rok způsobilou osobou.

Základní povinností pronajímatele je přenechat nájemci byt ve stavu způsobilém k užívání a zajistit mu tak nerušené bydlení. Zároveň však platí, že nájemce má byt, jeho zařízení a vybavení udržovat v čistotě a ve funkčním stavu. Vzájemná práva i povinnosti pronajímatele a nájemce upravuje také nájemní smlouva. Běžně bývá v nájemní smlouvě uvedeno, že běžnou údržbu bytu a drobné opravy hradí nájemce.

Vymezení toho, co hradí pronajímatel a co nájemce stanovuje Nařízení vlády č. 308/2015 Sb. 

Za běžnou údržbu bytu, kterou provádí a také hradí nájemce, patří například oprava omítek, malování, tapetování, čištění podlah a podlahových krytin, čištění zanesených odpadů.

Za drobné opravy, které také hradí nájemce, se považují:

• opravy vrchních částí podlah, podlahových krytin, výměny prahů a lišt,

• opravy dveří a jejich součástí, opravy kování, klik a výměny zámků,

• opravy oken a jejich součástí, opravy kování, klik, rolet a žaluzií,

• opravy a výměny elektrických koncových zařízení a rozvodných zařízení, tj. zejména opravy a výměny vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, domácích telefonů, zásuvek rozvodů datových sítí, signálů analogového i digitálního televizního vysílání, výměny zdrojů světla v osvětlovacích tělesech atd.,

• výměny uzavíracích ventilů u rozvodu plynu s výjimkou hlavního uzávěru pro byt,

• opravy a výměny uzavíracích armatur na rozvodech vody s výjimkou hlavního uzávěru

pro byt, výměny sifonů a lapačů tuku,

• opravy a certifikace bytových měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení rozdělování nákladů na vytápění

• opravy a certifikace bytových vodoměrů teplé a studené vody,

• opravy hlásičů požáru a hlásičů kouře, opravy regulátorů prostorové teploty u systémů vytápění umožňující individuální regulaci teploty,

• opravy vodovodních výtoků a zápachových uzávěrek,

• opravy odsavačů par a digestoří,

• opravy mísicích baterií, sprch a ohřívačů vody,

• opravy umyvadel, van, výlevek, dřezů a splachovačů,

• opravy kuchyňských linek, sporáků, pečicích trub a vařičů,

• opravy vestavěných a přistavěných skříní,

• opravy kamen, kouřovodů, uzavíracích a regulačních armatur

• další drobné opravy bytu a jeho vybavení, pokud náklad na jednu opravu nepřesáhne částku 1.000 Kč.

Přesáhne-li součet nákladů za drobné opravy, které jsou výše uvedeny, částku 100 Kč/m2 podlahové plochy bytu, další takové opravy v daném kalendářním roce se již nepovažují za drobné opravy. Do ceny drobné opravy se nezahrnují náklady na případnou dopravu.