K čemu potřebuji energetický štítek budovy aneb co to PENB je a kde ho získat?

11.05.2023

Přemýšlíte nad tím, zda se povinnost energetického štítku týká i vás?

Zajímá vás, k čemu je vůbec dobrý? Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).

S energetickými štítky se setkáváme poměrně často, krom toho, že se používají k označení energetické náročnosti budov, se s nimi můžeme setkat i u domácích spotřebičů. Nálepka s barevnými pruhy označující energetickou třídu daného spotřebiče.

Označení energetický štítek není správné použití, protože u budov to označuje pouze tepelně izolační vlastnosti nemovitosti, tzv. obal budovy. V oficiální dokumentaci se pak setkáváme s označením Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), který udává energetickou náročnost domu.

Posudek, kterého je PENB součástí, hodnotí spotřebu energie v běžném provozu nemovitosti. Jedná se o výdaje ohřevu vody, topení, svícení, nebo třeba větrání. Při nedostatcích je součástí PENB navržení stavebních úprav, které zvýší energetickou efektivitu.

Štítek budovu zařazuje na konkrétní pozici dle škály na základě písmene a barvy.

Pozice ovlivňuje ceny nemovitostí. Pokud se pozice na této škále nachází v horní části, bude nemovitost dražší než ta, kde se pozice nachází níž.

Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií povinen zajistit splnění požadavků na energetickou náročnost budovy a doložit jej průkazem.

Při výstavbě nové budovy nebo při větší změně dokončené budovy, pro užívané bytové domy nebo administrativní budovy.

Povinnost vypracování PENB v případě prodeje a pronájmů nemovitostí. Podle § 7a odst. 2 zákona je totiž vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinni zajistit zpracování průkazu:

  • při prodeji budovy nebo ucelené části budovy
  • při pronájmu budovy
  • při pronájmu ucelené části budovy

Průkaz platí 10 let ode dne data vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován. Průkaz může vypracovat pouze energetický specialista, který je oprávněn Ministerstvem ke zpracování průkazu.

Cena vypracování PENB se může velmi lišit, záleží na velikosti stavby, také na tom, jestli se jedná o novostavbu nebo starší nemovitost. Je však potřeba počítat s minimální částkou kolem 4000Kč.

Energetický štítek není potřeba, jedná-li se o budovu:

- s energeticky vztažnou plochou do 50 m2,

- používanou k bohoslužbám a náboženským účelům,

- pro rodinnou rekreaci, využívanou jen po část roku (s odhadovanou spotřebou energie nižší než 25 % spotřeby při celoročním užívání),

- nacházející se na území památkové rezervace (nikoli památkové zóny, tam PENB potřebujete),

která má status kulturní památky,

- používanou k průmyslové a zemědělské výrobě se spotřebou do 700 GJ ročně,

- postavenou před 1. 1.1947, pokud na ní nebyla provedena žádná významná rekonstrukce,

Díky energetickému posudku se dozvíte, jak energeticky náročné je vaše užívání budovy a podle toho si třeba naplánovat rekonstrukci či modernizaci.

V případě koupě nemovitosti, vám štítek napoví na kolik vás přijde její dlouhodobé používání. PENB je tak proto nezbytný jak při koupi/prodeji, tak i při pronajímání nemovitosti.

Pokud se chystáte prodat či pronajmout nemovitost, měli byste mít k dispozici energetickou třídu domu, ve kterém se byt nachází. Pokud PENB nemáte, je potřeba v inzerátu uvést třídu tu nejhorší, tedy třídu G.

Ale i přesto máte povinnost PENB vypracovat. Nejpozději při podpisu kupní nebo nájemní smlouvy jej totiž budete muset předložit.