Je lepší nemovitost odkázat, nebo darovat?

15.08.2022

Co bude s vaším domem, bytem po vaší smrti? Víte to už teď, nebo rozhodnutí raději odkládáte?

Rozhodnutí o darování nebo zdědění nemovitosti není jednoduché a velkou roli při promýšlení možností hrají vztahy v rodině. Ponechat své rozhodnutí na tradičním dědictví zbaví vlastníka nemovitosti odpovědnosti za budoucí výsledek. Ne však vždy je to hladká cesta pro ty, kteří majetek zdědí a budou se následně mezi sebou vypořádávat. Problémy dědictví nastanou i ve chvíli, kdy zesnulý měl sice nemovitost, ale vedle ní i dluhy. Na druhé straně i darování nemovitosti může mít svá úskalí.

Je lepší svůj majetek darovat, nebo ho nechat zdědit? Možná už jste se touto otázkou zabývali.

Pokud přemýšlíte o tom, kdo by měl po vaší smrti vlastnit váš dům, byt nebo další věci, je několik možností, jak to udělat.

Pokud se Vám o tom nechce rozhodovat, nemusíte řešit vůbec nic. Vyřeší to za Vás zákon. Základní schéma je: polovina společného majetku zůstává manželovi nebo manželce, druhá polovina se rozdělí rovným dílem mezi manžela nebo manželku a potomky. Z majetku takto získaného nebudou platit žádnou daň, ale musí počítat s odměnou pro notáře, případně s náklady na posudek, který určí jejich hodnotu.

U bytů a drobných staveb stačí většinou odhad realitní kanceláře, u pozemku a domu pak znalce. U automobilu staršího pěti let i movitých věcí (vybavení domácnosti, osobní věci) stačí, aby dědicové cenu odhadli.

Odměna pro notáře je dána vyhláškou a odvíjí se od hodnoty majetku, který je předmětem dědického řízení. Takže například u dědictví v hodnotě 3 milionů tak zaplatíte 29 645 Kč. Maximální odměna notáři je 50 215 Kč s DPH.

Pokud byste svůj majetek chtěli darovat ještě za života, abyste se o něj nemuseli už starat, dejte si pozor abyste si správně zajistili, že po zbytek života budete mít z majetku užitek. Pokud darujete nemovitost, ve které chcete dožít, je potřeba si toto zajistit v podobě věcného břemene, kdy břemeno bude součástí darovací smlouvy.

Darování majetku přímému příbuznému je osvobozeno od daně z nabytí nemovitosti, což platí i pro osobu, která s vámi ve společné domácnosti žila alespoň rok.

Darovací smlouvu můžete sepsat sami s následným ověření podpisů a nemovitost přepsat na katastru nemovitostí. Poplatek na katastru je 2 000 Kč.

Jestliže by takto nabytou nemovitost chtěl obdarovaný prodat, pak by měl počkat alespoň 10 let a nebo dva roky před prodejem v nemovitosti bydlet, protože pak nebude muset platit daň z příjmu z takového prodeje. Pokud byste stejnou nemovitost zdědili, pak by se do této doby započítala i doba, po kterou nemovitost vlastnil zemřelý.

Pokud chcete napsat závěť, a to jak bude naloženo s Vaším majetkem po smrti, můžete sepsat závěť nebo dědickou smlouvu. Tato forma bývá nejčastější.

Při jejím sepisování je vždy vhodné se obrátit na odborníka, tedy notáře či advokáta, protože Vám může pomoci jak s formálními záležitostmi, aby byla závěť platná tak poradí s rozdělením majetku. Hlavně v případě, že máte dědi. Ty zákon vnímá jako neopominutelné dědice a je nezbytné, aby z dědictví získaly svůj díl. V případě nezletilého potomka jsou to ¾ jeho zákonného dědického podílu a v případě zletilého potomka pak ¼ zákonného dědického podílu. Sice za služby odborníka zaplatíte, ale Vaši závěť nebude moci nikdo formálně zpochybnit, neboť je považována za veřejnou listinu. Ušetříte tak dědicům možné budoucí spory o její pravosti.

Pokud budete mít sepsanou závěť a v průběhu si to rozmyslíte, vždy jí můžete přepsat a napsat novou. Ta novější je vždy považována za tu platnou a ruší tu původní.

Co z výše uvedených možností je lepší po finanční stránce? Mezi příbuznými je lepší a výhodnější rozdělení majetku na základě darovací smlouvy. Nebudou platit nic. V dědictví se hradí odměna notáři vypočítaná z výše děděného majetku. Mezi nepříbuznými osobami je to opačně, neboť by při darování hradili daň z příjmu, která odměnu notáře při dědickém řízení bude vždy převyšovat.

V obou případech byste ale neměli zapomínat, že při získání majetku v hodnotě nad 5 milionů korun musíte tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu, i když nebudete hradit daň z příjmu. Pokud to neuděláte, hrozí vám pokuta.